ความเป็นมาการลอยอังคาร

Hits: 6608

Born

          ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า พิธีลอยอังคาร (หมายถึงพิธีการลอย อัฐิ = กระดูก และอังคาร = เถ้า ลงน้ำ) มีความเป็นมาอย่างไร และคนไทยเริ่มต้นลอยอังคารกันมาตั้งแต่สมัยใด เป็นแต่เพียงสันนิษฐานว่า

              พิธีกรรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เนื่องจากพิธีเผาศพของชาวฮินดูนั้นนิยมเผากันที่ริมน้ำ และหลังจากเผาแล้วเขาจะไม่เก็บกระดูกมารักษาไว้เหมือนอย่างบ้านเรา และเพราะต้องการให้ทั้งกระดูกและเถ้าได้ถูกกวาดลงแม่น้ำ (จะเห็นภาพดังกล่าวทุกวันที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย) โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่สรวงสวรรค์