การบำเพ็ญกุศลก่อนลอยอังคาร

Hits: 7395

Born2

       ก่อนจะนำอัฐิและอังคารไปลอยอังคาร  ควรจะบำเพ็ญกุศล บังสุกุลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำอัฐิและอังคารลงเรือ ไม่ควรนิมนต์พระสงฆ์ลงไปในเรือเพื่อให้ท่านบังสุกุล เพราะอาจเกิดความไม่สะดวก

          และเป็นความลำบากของพระได้