วัตถุประสงค์

Hits: 949

            กองเรือยุทธการ ได้จัดให้มีบริการลอยอังคารอัฐิผู้วายชนม์ เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพลในสังกัด ครอบครัว  ประชาชนทั่วไป และจัดทัศนศึกษาทางทะเล โดยมีเรือ กร.๗๑๓ (ตัวเรือ ๒ ชั้น สีขาว )  เรือ กร.๗๐๒ (ตัวเรือสีขาว)  และ เรือ กร.๗๐๔ (ตัวเรือสีหมอก) ไว้ให้บริการ