วัตถุประสงค์

Hits: 2639

            กองเรือยุทธการ ได้จัดให้มีบริการลอยอังคารอัฐิผู้วายชนม์ เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพลในสังกัด ครอบครัว  ประชาชนทั่วไป และจัดทัศนศึกษาทางทะเล โดยมีเรือ กร.๗๑๓ (ตัวเรือ ๒ ชั้น สีขาว )  เรือ กร.๗๐๒ (ตัวเรือสีขาว)  และ เรือ กร.๗๐๔ (ตัวเรือสีหมอก) ไว้ให้บริการ
(กระทงสำหรับประกอบพิธี ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้เอง)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
เพื่อตอบรับมาตรการ Social Distancing จากทางรัฐบาล ทางเรือมีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวน ผู้โดยสารในเรือต่อลำ ดังนี้

เรือ กร. 704 จากเดิม 20 ท่าน เป็น 15 ท่าน (ราคา 2,500 บาท)
เรือ กร. 702 จากเดิน 40 ท่าน เป็น 20 ท่าน (ราคา 4,000 บาท)
เรือ กร. 713 จากเดิน 100 ท่าน เป็น 40 ท่าน (ราคา 7,000 บาท)

1. เจ้าหน้าที่ประจำเรือ สวมหน้ากากอนามัย

2. จัด เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก/บริการน้ำยาล้างมือ และหน้ากากอนามัย รวมทั้งเครื่องวัดไข้อินฟราเรด

3. จัด เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเรือที่เป็นจุดสัมผัสของบุคคล เช่น ราวบันได เบาะนั่ง เป็นต้น

4. จัด เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดภายในห้องสุขา ห้องรับรอง ด้วย Alcohol

!!!!! ล่าสุด กับร้านกาแฟ กลางอ่าวคอฟฟี่ !!!!!
ร้านกาแฟที่อยู่กลางท่าเรือโดยที่ทางคณะสามารถมานั่งจิบเครื่องดื่มในระหว่างรอขึ้นเรือได้เลยครับ
ทางร้านจะมีอยู่ 2 โซนคือห้องแอร์เย็นฉ่ำ และ โอเพ่นแอร์ที่รับลมทะเลธรรมชาติสบายๆ
เครื่องดื่มหลัก สิบ กับวิวหลักล้าน พบได้ที่นี่