แนะนำที่พัก

สถานที่พักในอำเภอสัตหีบ บริเวณใกล้เคียงกับจุดบริการเรือลอยอังคาร กองเรือยุทธการ

»  อาคารรับรองศูนย์สมุทรกีฬา

     – Tel. : 038-438-593 , 08-9157-9491

hotel1

»  อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ

      – Tel. : 087 006 1530 - 1 ,  ภายใน ทร. : 75047

Hotel2