การจองเที่ยวเรือ

Print

*** การจองเที่ยวเรือ สามารถจองได้ก่อนกำหนดวันลอยอังคารอย่างน้อย ๓ วันทำการ  ในเวลาราชการ ***

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองเที่ยวเรือได้ที่ หมวดเรือ แผนกขนส่ง

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบล สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 

โทรจอง  093-210-3609 ( มือถือ )  , 038-439-020 ( องค์การ ฯ ) 74703 ,74704 ( ภายในกองทัพเรือ )

โทรประสานการปฏิบัติ  092-886-6492  ( มือถือ )

S 18686131

ID LINE : @bbi9345r