การเดินทาง

การเดินทาง โดยใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และเลี้ยวเข้าสู่ ประตูกองเรือยุทธการ

( สำหรับบุคคลภายนอกจำเป็นต้องลงแลกบัตรผ่าน บริเวณกองรักษาการณ์ )

จุดบริการเรือลอยอังคารจะอยู่บริเวณ " สะพานกลางอ่าว "