อัตราค่าบริการ

Print
Category: บริการเรือลอยอังคาร
Published Date
Written by Super User Hits: 12305
อัตราค่าบริการ
เรือ
ลอยอังคาร
ทัศนศึกษา
เรือ กร.๗๑๓ 
๗,๐๐๐.-
๖,๕๐๐.-
เรือ กร.๗๐๒
๔,๐๐๐.-
๓,๕๐๐.-
เรือ กร.๗๐๔
๒,๕๐๐.-
๒,๐๐๐.-