เรือที่ให้บริการ

Print
Category: บริการเรือลอยอังคาร
Published Date
Written by Super User Hits: 31379

         แผนกเรือใช้สอยกิจการ พิเศษสวัสดิการ กองเรือยุทธการให้บริการลอยอังคารอัฐิผู้วายชนม์ และจัดทัศนศึกษาทางทะเลให้กับกำลังพล

        กองทัพเรือ และบุคคลทั่วไปโดยจัดเรือให้บริการจำนวน ๓ ลำ

            ๑. เรือ กร.๗๑๓

image001          image002

รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน ๑๐๐ คน

ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศตลอดลำ

อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร ๗,๐๐๐.- บาท ทัศนศึกษา ๖,๕๐๐.- บาท

           ๒. เรือ กร.๗๐๒

image003          image004

รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน ๔๐ คน

ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศตลอดลำ

อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร ๔,๐๐๐.- บาท ทัศนศึกษา ๓,๕๐๐.- บาท

          ๓. เรือ กร.๗๐๔

 image005          image006

รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน ๒๐ คน

อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร ๒,๕๐๐.- บาท ทัศนศึกษา ๒,๐๐๐.- บาท

       

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017 Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017 Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017